Corpslied

Iedere dinsdag en donderdag om 14:15 beginnen de aanwezigen in de sociëteit, eventueel onder het genot van een alcoholische versnapering, uit volle borst het corpslied. Zin om mee te zingen? Dat kan! Kom op het genoemde tijdstip langs in ‘de Broederschap’ en doe mee!

 • Het Corpslied

 • Wilhelmus

 • Wij hebben saam’ een ideaal
  Wij van Minerva allemaal
  Met ijver te studeren
  opdat wij veel presteren
  Maar altijd weten wij dan wel:
  er is een C.V.L.
  er is een C.V.L.

  Wij vormen saam’ een broederschap,
  In kunst, techniek en zeemanschap.
  Waarin wij ons bekwamen,
  toch bindt ons iets tezamen.
  En altijd weten wij dan wel:
  er is een C.V.L.
  Lang leve ‘t C.V.L.

 • Willhelmus van Nassauwe
  ben ik van Duitschen bloed
  Den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den doet
  Een prinse van Oranje
  ben ik vrij onvereerd
  Den koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd

  Mijn lof ende betrouwen
  zijt gij o God mijn Heer
  Op u zo wil ik bouwen
  verlaat mij nimmermeer
  Dat ik toch vroom mag blijven
  uw dienaar t’aller stond
  De tirannie verdrijven
  die mij mijn hert doorwondt